free delivery

Защита на личните данни

 

Моля, прочетете информацията за защита на личните данни във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, който започва да се прилага на територията на всички държави-членки на ЕС, считано от 25 май 2018г. Това е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители. Използването на предлаганите от електронния магазин услуги е възможно само след като се запознаете и съгласите с настоящите Условия и Политика.

 

С цел предоставяне на услугите в сайта www.zebrahome.bg , “Братя Митови 1886” ООД обработва личните данни на потребителите на сайта. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която идентифицира или може да се използва за идентифициране на дадено физическо лице. При обработването на лични данни се спазват всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни.

 

Във връзка с предоставянето на услуги, “Братя Митови 1886” ООД обработва информация относно следните субекти на данни: физически лица, които са ползватели на сайта с регистрация като клиенти; физически лица, които са ползватели на сайта без регистрация; физически лица отправили запитвания, искания и друг вид контакт и кореспонденция към “Братя Митови 1886 ООД” и www.zebrahome.bg;

 

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите на онлайн магазина и дали сте съгласни с условията и политиката ни. Във формите за попълване се изкават следните лични данни, които са нужни за предоставяне на услуга, изпълнение на поръчка, обратен контакт: име; фамилия; адрес за доставка; електронна поща; телефонен номер; при създаване на профил се изисква парола; Други данни които сайта събира и отразява са вашият IP адрес и “бисквитки”. “Бисквитката" е малко количество данни, които се изпращат към Вашия компютър. Данните се съхраняват на Вашия браузър. Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори необходими за предоставините услуги в сайта. Подробности за това може да бъде намерена в Помощ съоръжение, осигурено с вашия браузър.

 

Уведомяваме Ви, че водим съответните регистри свързани с личните данни, като спазваме изискванията и сроковете на общия регламент относно защитата, обработката и съхранението им. Личните данни се обработват само във връзка с определена цел и се съхраняват за възможно най-кратко време.

Според регламента за защита на личните данни “Братя Митови 1886” ООД и www.zebrahome.bg събира, използва и обработва информацията за следните цели: изпълнение на договор (поръчка); законово задължение; идентифициране при регистрация; за връзка с Вас като наш клиент; законни интереси; съгласие на субекта на данни;

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица по никакъв друг начин освен в описаните в тази политика, условията и предвидените в закона случаи. Вашите данни или част от тях, могат да бъдат предоставени само на доставчици или специализирани подизпълнители с които работим, като от тях се изисква стриктно да спазват нашите инструкции и регламента за личните данни. Могат да бъдат предоставени в случаи когато това е предвидено в закона – бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; имаме вашето изрично съгласие за това; когато се налага за защита на права и законни интереси на “Братя Митови 1886” ООД и/или други потребители на услугите. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

 

Като субект на лични данни и наш клиент, ние спазваме правата Ви: право да бъдете информирани; право на копие от личните Ви данни; право да корегирате данните си; право да изтриете данните си; право на възражение; право да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни когато считате, че правата Ви са нарушени; право на оттегляна на съгласие; право да възразите срещу директния маркетин;

 

“Братя Митови 1886” ООД не носи отговорност за верността на предоставените от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица предоставили данните. В случай на съмнения от Ваша страна на установена измама или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставянето на каквато и да е информация в сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

 

За въпроси и искания относто личните данни, моля свържете се с нас на:

Мейл: office@zebrahome.bg

Адрес: ZebraHome, Гина Кунчева №4, Карлово 4300

 

За контакти с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2